Architektura

Vizuální panely k výstavě Báry Kachlíkové

...oslovila mě kamarádka Bára, že dělá výstavu tří generací malířů rodiny Kachlíkovy a ona je jednou z nich
...propojení současnosti s historií - místy, kde chodil a tvořil její děda
...na vybraných místech je posezení s výřezem, který vymezuje pohled kam a na co se dívat (a na co se díval on)
...k tomu QR kód, kde se ukáže obraz dědy a na panelu jsou informace o technice, velikosti a dataci obrazu